Com sé si la mediació familiar pot ser útil per a la meva situació


Parlar de mediació familiar, és parlar de família i més concretament de crisi familiar .


Una de les principals complexitats del treball en mediació familiar és el tractar la tensió i les implicacions emocionals que entren en joc quan estem davant d'un situació de crisi amb persones que formen part del nostre entorn més íntim .


La mediació es presenta com un mètode molt adequat per a la gestió de crisis familiars de tot tipus ( ja sigui en el si del context judicial -seria l'anomenada mediació intrajudicial- com en altres instàncies no judicials o fins i tot no institucionals (com pot ser la mediació privada entre pares i fills, la mediació entre germans per qüestions merament relacionals o davant la presa de decisions en comú, herències, gestió patrimoni familiar ... )


Com sabem quines situacions són mediables?


A tall d'exemple la legislació catalana sobre mediació[1] enumera algunes de les situacions susceptibles de ser intervingudes :


[1] L 15/2009Catalana de Mediación en Derecho Privado. L 15/2009


Objecte de la mediació familiar


a ) Les matèries regulades pel Codi Civil en situacions de nul·litat matrimonial , separació o divorci s'hagin d'acordar en el corresponent conveni regulador .

b ) Els acords als quals han d'arribar les parelles estables en el moment en què es trenca la convivència .

c ) La liquidació dels règims econòmics matrimonials .

d) Discrepàncies en materia de filiació , adopció i acolliment ,

e) Els conflictes derivats del la forma d'exercici de la custòdia dels fills .

f ) Els conflictes relatius a la comunicació i la relació entre parents i persones de l'àmbit familiar .

g ) Els conflictes relatius a l'obligació d'aliments

h ) Els conflictes sobre la cura de persones d'avançada edat o dependents

i) Situacions de crisis familiars , en parelles de diferents nacionalitats .


La clau és l’equilibri entre la part emocional i la la llei. Sabent en cada cas pros i contres de les diferents opcions. El que sí està clar és que el més important per a la tranquil·litat de les persones és tenir la certesa que estan trobant una solució als seus problemes amb professionals que tenen en compte tots aquests aspectes . L'objectiu no és altre que, com diu el refrany : el remei no sigui pitjor que la malaltia .


Un dels primers aprenentatges , principalment pels professionals de la mediació que provenen del Dret , és gestionar la diferència entre la família entesa com a institució jurídica ( grup de persones unides entre si per un vincle reconegut jurídicament) de la família entesa com a realitat social amb elements psicosocials .


El mediador advocat ha de tenir en compte que la mediació no sempre estarà relacionada amb un procés judicial o amb la possibilitat que aquest es plantegi en un futur, i per altra banda , els no advocats no han d'oblidar que discrepàncies interpersonals en el si d'una família poden derivar conflictes judicializadles, on el component familiar és un més dels elements que s'ha de tenir en compte en analitzar la història i l'origen i la dinàmica del conflicte .


Per treballar en mediació un ha d'anar molt més enllà això implica incorporar en el nostre saber fer nous coneixements de diverses disciplines de manera que el treball en equip és fonamental .

#mediaciófamiliar #consells #expertsenconflictes #mediaciófamilia #català

Galería

press to zoom

press to zoom

press to zoom
1/5
Posts més recents
Archive
Search By Tags
No tags yet.