March 15, 2018

February 8, 2018

January 21, 2018

Please reload

Posts més recents

Mediació de l'empresa

January 29, 2016

Tradicionalment les controvèrsies que es produeixen en el món dels negocis, és a dir en entre empreses, amb proveïdors, entre els socis… acostumen a ser resolts per la via judicial.

 

Des de l’any 2008 els Estats membres de la Unió Europea[1] van assumir el compromís d’impulsar la mediació en aquells conflictes que afectessin l’àmbit civil i mercantil.

 

Posteriorment la legislació espanyola mitjançant la Llei 5/2015 de Mediació en assumptes civils i mercantils ha incorporat la mediació com a mecanisme per resoldre conflictes , ja sigui en un estadi prejudicial, un cop s’ha iniciat el procés judicial (mediació intrajudicial) o amb posterioritat a dictar sentència.

 

No obstant l’experiència ens mostra que tot i els esforços institucionals[2] i judicials[3] i l’èxit contrastat a nivell internacional que presenta no és una opció massivament escollida per l’empresariat del nostra país.

 

I això porta a plantejar-nos si en el moment d’existir una controvèrsia es realitza una valoració clara i conscient dels pros i contres d’aquest procés en comparació a altres com són l’arbitratge o el tribunals.

Què implica trencar la relació comercial? Quina repercussió té buscar un nou proveïdor? ;  quin impacte té en la meva reputació empresarial?;  quins  són els costos?

 

 

Per tal de facilitar precisament aquesta valoració s’ha creat en col·laboració amb la Cambra de Comerç de Barcelona un  MODEL D’AUTODIAGNÒSTIC que permeti sospesar i valorar els pros i contres d’acudir a les diferents opcions que la legislació actual ens permet: JUDICI, ARBITRATGE I MEDIACIÓ.  

 

 

[1] Directiva 2008/52 ADR en l’àmbit civil i mercantil.

 

[2] Consell de Cambres  de comerç de Catalunya ha impulsat un servei de mediació empresarial. http://mediadors.cambrescat.org alhora que va signar un conveni amb el CGPJ per tal d’impulsar la derivació de mediacions mercantils intrajudicials.

 

[3] Actualment a Espanya hi ha 14 jutjats Mercantils que ofereixen mediació segons el CGPJ. http://www.poderjudicial.es/cgpj/es

Share on Facebook
Share on Twitter
Please reload

Search By Tags
Please reload

Archive

1/5
Galería