ESCOLA

CONSULTORIA EN LA GESTIÓ DE CONFLICTES
MEDIACIÓ EN EL CONTEXT EDUCATIU (INDOOR, AMB PARES, ENTRE ALUMNES...)

PROGRAMES DE MEDIACIÓ

ENTRE IGUALS 

DISSENYEM, IMPLEMENTEM, FORMEM i CAPACITEM alumnes per a que puguin gestionar els propis conflictes 

 

FORMACIÓ A PROFESIONALS, ALUMNES I AMPAS

TALLERS i XERRADES sobre: 

HABILITATS PER AL CONFLICTE 

CONFLICTES AMB ELS FILLS (Adolescents...)