ESCOLA

TALLERS i XERRADES sobre: 

HABILITATS PER AL CONFLICTE 

CONFLICTES AMB ELS FILLS (Adolescents...) 

FORMACIÓ A PROFESIONALS, ALUMNES I AMPAS

DISSENYEM, IMPLEMENTEM, FORMEM i CAPACITEM alumnes per a que puguin gestionar els propis conflictes 

PROGRAMES DE MEDIACIÓ

ENTRE IGUALS