ASSESSORAMENT EN WORKPLACE CONFLICT MANAGEMENT STARTEGIES 

ASSESORAMENT I MENTORING a socis, gerents, comandaments, team leader o RRHH... per l'abordatge de conflictes i controvèrsies 

FACILITACIÓ de reunions complexes 

 

MEDIACIÓ EMPRESARIAL I/O ORGANITZACIONAL 

Tercer NEUTRAL i CONFIDENCIAL que facilita l'obtenció d'acords en conflictes amb proveïdors, serveis... 

INDOOR MEDIATION: Facilitació d'OBTENCIÓ D'ACORDS en disputes entre socis, emrpeses familiars, equips de treball, professionals...

ELABORACIÓ DE CODIS ÈTICS

En el marc dels programes de COMPLIANCE y/o RSC Mitjançantmetodologies participatives amb l’objectiu de reforçar el compromís en la cultura del compliment normatiu alineada als valors organitzacionals.

DISSENY I IMPLEMENTACIÓ DE CANALS DE DENÚNCIA 

OMBUDSMAN empresarial 

SUPORT a COMPLIENCE OFFICER en la gestió de crisis

FORMACIÓ IN COMPANY

POTENCIAR les habilitats de lideratge dels directius, tot facilitatant eines d'anàlisis  i estratègies d' ADR i mediació per prevenir i superar satisfactòriament les situacions conflictives 

PERFECCIONAR l'eficacia dels treballs en equip, incorporarnt pautes de COMUNICACIÓ i generació de CONSENS, encaminades a l'èxit del treball comú

MILLORAR la relació de L'ORGANITZACIÓ amb CLIENTS EXTERNS, incorporant tècniques de mediació que facilitin superar les situacions de tensió i gestionar-les de forma positiva