GESTIÓ SERVEIS 

DISSENYEM, IMPLEMENTEM, PROTOCOL·LITZEM i SUPERVISEM serveis públics de mediació aplicant estàndarts de qualitat en el servei al ciutadà

CONSULTORIA ESTRATÈGICA EN LA GESTIÓ DE CONFLICTES 

Tercer NEUTRAL i CONFIDENCIAL facilita l'anàlisi i el disseny d'estratègies per l'abordatge de situacions de conflicte

Dirigit a TÈCNICS, COMANDAMENTS i RESPONSABLES POLÍTICS

 
 

MEDIACIÓ INTRAORGANITZACIONAL

APLICACIÓ d'estratègies d' ADR, MEDIACIÓ i COACHING per la gestió de conflictes en equips de treball