ADR I MEDIACIÓ

derecho colaborativo

diploma d'especialització mediació
Mediació 15 hores
Universitat de VIC
Universitat de Barcelona
Universitat oberta de Catalunya
Universitat d'andorra
Gemme
UdgFormació
Facultat de psicologia , Ciències...
Engintza
Area de economia
Estudios judiciales
desperta't
CST
col·legi oficial de treball social
Generalitat de Catalunya
CEMICAB
Cambra tarragona
Ajuntament de Terrassa
Diputació de Barcelona
Cerdanyola del Vallés
Montornés del Vallés
Ajuntament de Sabadell
Ajuntament de l'hospitalet
Ajuntament de Badalona
Castellar del Vallés
Advocats de Catalunya

CONTACT0

Thanks! Message sent.

Avinguda Diagonal, 466, 08029 Barcelona, España

E-mail: administracio@addoconflictresolution.com

Tel: +34 931 06 64 86