September 27, 2017

¿Por qué es tan difícil ponernos de acuerdo? 

Esta es una pregunta recurrente que a veces parece no tener una respuesta clara. Frecuentemente las personas nos dicen que quieren llegar a acuerdos pero cuando nos explican qué han hecho hasta entonces detectamos que, más a...

September 27, 2017

Què pot passar si no es fa civilizadament?  Quin impacte té pels fills un divorci mal portat?

Com la mediació o el dret col.laboratiu poden ajudar a gestionar be els divorcis?

September 27, 2017

Aquesta és una pregunta recorrent que a vegades sembla no tenir una resposta clara.  Freqüentment les persones ens diuen que volen arribar a acords però quan ens expliquen què han fet fins aleshores detectem que, més enllà de la voluntat, no han seguit els passos adequ...

September 17, 2017

¿Qué puede pasar si no se hace civilizadamente? ¿Qué impacto tiene en los hijos un divorcio mal llevado?

Como la mediación o el derecho colaborativo pueden ayudar a gestionar bien los divorcios?

http://www.gavatv.cat/ben-trobats/capitol/separacions-i-fills​ 

Please reload

Galería

1/5
Posts Recents

March 15, 2018

February 8, 2018

January 21, 2018

Please reload

Arxius
Please reload

Categories