En molts processos de ruptura de parella és habitual que les persones tinguin mal estar i sensació d’estar perdudes, sentiments de fracàs, solitud i frustració, i que apareguin la ràbia, la impotència o els retrets.

La persona es troba en un moment difícil perquè ha de prendre decisions personals, econòmiques i legals. Saber integrar aquests factors sense renunciar a les garanties legals és la clau d’una bona ruptura.

DIVORCIS MUTU ACORD

ASSESSORAMENT MULTIDISCIPLINAR i facilitació  per a la gestió de processos de divorci.

​Elaboració consensuada de PLANS DE PARENTALITAT mitjançant mediació

 

MEDIACIÓ FAMILIAR

FACILITAR l'obtenció d'acords mitjançant un procés de mediació ÀGIL i CONFIDENCIAL en:

SEPARACIONS, DIVORCIS ​

MALENTESOS I TENSIONS ENTRE PROGENITORS EN RELACIÓ ALS FILLS (Exercici patria protestat) 

DIFICULTS EN LA CONVIVÈNCIA ENTRE PARES I FILLS 

ENTRE GERMANS: GESTIÓ HERÈNCIES I PATRIMONI 

EMPRESA FAMILIAR 

CONFLICTE EN L'ATENCIÓ A PERSONES AMB NECESITATS ESPECIFIQUES (Gent gran, persones amb discapacitat)

 

COORDINACIÓ PARENTAL

FACILITAR, PAUTAR I SUPERVISAR l'exercici de la pàtria potestat respecte als fills en COORDINACIÓ AMB PROFESIONALS I JUTJATS amb l'objectiu de PRESERVAR L'INTERÈS SUPERIOR DELS MENORS

Divorcis i separacions d'alta conflictivitat i manifest patiment dels fills.

Com tramitar-lo: CAL DERIVACIÓ JUDICIAL

 

SIAP suport i coordinació coparental

FACILITAR, PAUTAR I ACOMPANYAR a progenitors divorciats en la presa de decisions amb L'OBJECTIU de MILLORAR i/o ADAPTAR la SITUACIÓ PERSONAL amb la nova realitat dels fills evitant processos contenciosos

ESTABLIR modificacions dels plans de parentalitat  adaptats a la REALITAT (edat fills/es, noves parelles), mitjançant metodologies ADR i mediació.

ASSESSORAMENT i ORIENTACIÓ individual a progenitors quan hi ha dificultats en el desenvolupament de la responsabilitat parental (Oposició dels fills) 

Com tramitar-ho: NO CAL DERIVACIÓ JUDICIAL, A PROPOSTA I VOLUNTAT D'AMBDUES PARTS